top of page
Image by Ben White
10 przykazań na XXI wiek

włącz się w pisanie książki z Adamem

Presented by Tamala Francis,
Founder & CEO at Francis & Co.

Introduce the webinar hosts by highlighting their career background or professional history. Just click “Edit Text” or double click the Text Box to add your own content.

10 reguł na życie w pełni szczęścia i radości

Prezentowane poniżej przykazania wstępem do pracy nad książką.

Końcowa lista może się różnić i będzie wynikiem naszej wspólnej pracy.

I want to join the webinar,
Sign me up!

Thanks for submitting!

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page