top of page

13. Szczęście i przebudzenie to dwie strony tego samego medalu.
Szczęście,prawdziweszczęścieiprzebudzenie.Tosądwiestronytegosamegomedalu.Bycieprawdziwieszczęśliwymibycieprzebudzonymtoprawiejednoitosamo.Zmałymwyjątkiemprawietosamoprzebudzenieprowadziciędobezwarunkowotreści,abezwarunkowamiłośćprowadziciędoprawdziwegoszczęścia.Czylinieważneczegodoświadczam,ważnejakpostrzegamto,codoświadczam,ajakpostrzegamtopozytywnie,toprzyciągamwięcejtego,codoświadczam.Itosięjednonapędza.Natomiastniemożnabyćprzebudzonyminieszczęśliwym.Jeżeliprzebudzenienieprowadzidobezwarunkowo,czylidoprawdziwegoszczęścia,toniejesteśprzebudzony.Alemożnabyćszczęśliwyminieprzebudzonym.Wtymsensiemożnabyćszczęśliwymnaturalnieniewiedząckimsięjest.Pototutajsięjestiwtensposóbwrzeczywistościmożnabyć.Można.Każdysięrodziwtymnaturalnymstaniepozytywnym,wstaniebyciawwysokiejwibracji.Izdarzasięrzadko,alezdarzasię,żeludzienieobrastająwarstwamiróżnychwierzeń,któreichograniczają.Natomiastczymożnabyćszczęśliwyminieprzebudzonym,aleniemożnabyćprzebudzonyminieszczęśliwym?Idzisiejsiotym,jakszczęścieiprzebudzeniesięzesobąprzeplata.WitamwmoimodcinkuzseriiPrzebudzenieJedi7msiętematemszczęście.Botaknaprawdęwprzebudzeniuchodzitylkooszczęście,żebysięlepiejczuć.NiemanicważniejszegoniżtojakTysięczujesz.Iwcałymprzebudzeniechodzioto,żebynietylkopoczućsięlepiej,aleteżodzyskaćswojąmoc.Natomiastnawetodzyskanietejmocysłużytemu,żebysięlepiejczućiżebyodczućtęradość,poktórątutajprzyszedłeś.Przyszłaśdlatego,żeprzychodząctutaj.Radość.Ekscytacja,jakatowarzyszyłaTobiewyborowitegożyciajestniedoopisania.Imytuprzechodzimy,zapominamyinaogółwiększośćznascierpiinietylko,żecierpi,aleteżstajesięmistrzemwusprawiedliwieniuswojegocierpienia.Inienatympolegażycie.

Comments


Potrzebujesz pomocy? 

Poniżej znajdziesz różne formy rozmowy ze mną, 

Wszystkim polecam członkostwo w Klubie 44 gdyż nic tak nie przyspiesza twojego rozwoju jak regularna rozmowa. 

Spotkania

grupowe

Najlepszy sposób na przyspieszenie rozwoju osobistego pracując ze samum soba.  

Konsultacje

indywidualne

Najlepsze do rozmowy o konkretnym problemie, dylemacie, temacie czy decyzji.

Ultimate coaching

Najlepszy sposób na przyspieszenie rozwoju osobistego i dojście do szczęścia.

Członkostwo

Klubu 44

Najlepszy sposób na przyspieszenie swojego rozwoju osobistego i duchowego 

bottom of page