top of page

17. Twoja rzeczywistość jest przede wszystkim mentalna.

99% twojej rzeczywistości to rzeczywistość mentalna i odbywa się ona w twoim umyśle. Twoje fizyczne doświadczenia plus twoja percepcja z nimi związana jest tym, co buduje twoją rzeczywistość.


Kto tworzy twoją rzeczywistość? Jak to się dzieje, że doświadczasz tego, czego doświadczasz? W jednym z ostatnich odcinków mówiliśmy o tym, że rzeczywistość nie jest iluzją. Rzeczywistość jest percepcją. Dzisiaj chcę skupić się na tym, że twoja rzeczywistość jest przede wszystkim mentalna i jest ona przede wszystkim w twoim umyśle. Niewielki promil twojej rzeczywistości jest fizyczny i jest on również bardzo istotny.

Czym jest mentalna, a czym fizyczna rzeczywistość? Jak fizyczna rzeczywistość wpływa na mentalną? Jakie mechanizmy zachodzą przy kreowaniu twojej fizycznej i twojej mentalnej rzeczywistości?
Przede wszystkim chcę ci powiedzieć, że 99,99% twojej rzeczywistości, tego, czego doświadczasz, tego, co obserwujesz, tego, na czym się skupiasz, to jest twoja mentalna rzeczywistość. Tematy, którym poświęcasz uwagę, rzadko są obecne w twoim tu i teraz. Jednak to twoje tu i teraz jest bardzo istotne, bo kształtuje twoją rzeczywistość mentalną. Wyobraź sobie siebie i twoje najbliższe otoczenie. Wyobraź sobie to, czego możesz doznać swoimi fizycznymi zmysłami wzroku, słuchu, smaku, dotyku, węchu. To jest twoja fizyczna rzeczywistość. Ta fizyczna, sensoryczna rzeczywistość, której możesz doznać fizycznymi zmysłami, jest bardzo ograniczona, ponieważ nasze zmysły są ograniczone.

Twoja fizyczna rzeczywistość, czyli to, co obserwujesz swoimi zmysłami, ulega procesowi percepcji. Fizyczna rzeczywistość plus percepcja prowadzi cię do mentalnej rzeczywistości. Twoja mentalna rzeczywistość to jest tak naprawdę twoje prawdziwe doświadczenie. Na przykład wchodzisz do restauracji i pierwsze, na co zwracasz uwagę to zapach. To jest twoja fizyczna rzeczywistość. Twoja obserwacja i twoja percepcja uruchamiają w tobie oczekiwania, wierzenia, przekonania, tworząc twoją mentalną rzeczywistość. Twoja mentalna rzeczywistość jest praktycznie nieskończona. Wszystko to, czemu poświęcasz uwagę, a co nie jest w twoim "tu i teraz", jest twoją mentalną rzeczywistością. Stojąc w drzwiach restauracji, fizyczną rzeczywistością jest ta restauracja, a wszystko inne, wszystkie myśli, oczekiwania, ekscytacje, zmartwienia, są mentalną rzeczywistością.

Mentalna rzeczywistość stanowi 99% twojej rzeczywistości. To ona tak naprawdę jest twoją rzeczywistością To, jak powstaje mentalna rzeczywistość, ma duży związek z fizyczną rzeczywistością. Istotne również jest to, że twoja fizyczna rzeczywistość zawsze jest w teraźniejszości. Nie możesz być fizycznie w swojej przeszłości ani w przyszłości. Fizycznie możesz być tylko w tu i teraz. Twoja mentalna rzeczywistość może być absolutnie wszędzie. Mentalnie możesz być w przeszłości i przyszłości. Możesz być w dzieciństwie, wczoraj, dzisiaj, pięć minut temu, za pięć minut, możesz planować wakacje, możesz martwić się o emeryturę. To, na czym się skupisz w swojej mentalnej rzeczywistości, jest praktycznie nieograniczone, więc mentalnie możesz być wszędzie. Natomiast to, co odczuwasz swoimi fizycznymi zmysłami, jest bardzo ograniczone i skupione na twoim najbliższym otoczeniu i zawsze jest tu i teraz.

Mentalna rzeczywistość jest wynikiem połączenia twojej fizycznej rzeczywistości i percepcji. Mówiłem kiedyś, że twój umysł to jest jedna wielka biblioteka z mnóstwem książek, czyli twoich wierzeń i przekonań. Fizyczna rzeczywistość i uwaga poświęcona danemu elementowi tej rzeczywistość plus percepcja staje się nowym zapisem twojej mentalnej rzeczywistości. Staje się nowym rozdziałem w jednej z książek w twoim umyśle. Każde fizyczne doświadczenie plus percepcja tego doświadczenia będzie utrwalać jakieś wierzenie, przekonanie w mentalnej bibliotece w twoim umyśle. Ta biblioteka będzie twoją mentalną rzeczywistością. Są czasem takie zdarzenia, które nie pasują do naszej biblioteki. Nie możemy znaleźć książki, w której możemy ten rozdział umieścić i wtedy piszemy nową książkę. Mamy wtedy nowe wierzenie. W taki sposób zmieniamy zawartość naszej biblioteki, ale to, co w niej jest, jest zawsze rezultatem fizycznej obserwacji.

Proces budowania twojej biblioteki zaczyna się od urodzenia. Małe dzieci są przede wszystkim w fizyczności. Każdą swoją obserwacją, doświadczeniem, myślą, uwagą dopisujesz rozdziały do swojej biblioteki. Im dłużej żyjesz, tym ta biblioteka się powiększa. Im jesteś starszy, tym bardziej polegasz na swojej bibliotece, na swojej mentalnej rzeczywistości i z czasem spędzasz w niej coraz więcej czasu. Samo bycie w mentalnej rzeczywistości, nie jest problemem. Nie jestem zwolennikiem wyjścia z umysłu, bo tego nie da się zrobić. Nie jestem też zwolennikiem spędzania życia w tu i teraz, bo tego też się nie da zrobić. To są bardzo niepraktyczne podejścia do tematu szczęścia i przebudzenia.

W płynięciu przez życie, przez tą fizyczność, twój inner being jest twoim systemem nawigacyjnym. W mentalnej rzeczywistości największym mechanizmem, który ma wpływ na to, czego w niej doświadczasz jest twoja wibracja, twoje momentum i prawo przyciągania. 99% twojej rzeczywistości to jest rzeczywistość mentalna i odbywa się ona w twoim umyśle. Twoje fizyczne doświadczenia plus twoja percepcja z nimi związana jest tym, co buduje twoją rzeczywistość. Mentalna rzeczywistość zawsze jest wynikiem obserwacji twojego fizycznego doświadczenia. Twoja mentalna rzeczywistość w największym stopniu zależy od jakości twoich wierzeń, przekonań, przywiązań bo to one mają wpływ na twoją percepcję.

W płynięciu przez życie, przez tą fizyczność, twój inner being jest twoim systemem nawigacyjnym. W mentalnej rzeczywistości największym mechanizmem, który ma wpływ na to, czego w niej doświadczasz jest twoja wibracja, twoje momentum i prawo przyciągania. 99% twojej rzeczywistości to jest rzeczywistość mentalna i odbywa się ona w twoim umyśle. Twoje fizyczne doświadczenia plus twoja percepcja z nimi związana jest tym, co buduje twoją rzeczywistość. Mentalna rzeczywistość zawsze jest wynikiem obserwacji twojego fizycznego doświadczenia. Twoja mentalna rzeczywistość w największym stopniu zależy od jakości twoich wierzeń, przekonań, przywiązań bo to one mają wpływ na twoją percepcję.
Comments


Potrzebujesz pomocy? 

Poniżej znajdziesz różne formy rozmowy ze mną, 

Wszystkim polecam członkostwo w Klubie 44 gdyż nic tak nie przyspiesza twojego rozwoju jak regularna rozmowa. 

Spotkania

grupowe

Najlepszy sposób na przyspieszenie rozwoju osobistego pracując ze samum soba.  

Konsultacje

indywidualne

Najlepsze do rozmowy o konkretnym problemie, dylemacie, temacie czy decyzji.

Ultimate coaching

Najlepszy sposób na przyspieszenie rozwoju osobistego i dojście do szczęścia.

Członkostwo

Klubu 44

Najlepszy sposób na przyspieszenie swojego rozwoju osobistego i duchowego 

bottom of page