top of page

9. Jesteś wieczny. Masz cztery ciała i tylko jedno z nich umiera.

Emocje są kluczem do wszystkiego. Emocja pozwalają ci komunikować się między twoją mentalną i twoją boską częścią ciebie.


Teraz, jak już wiesz, że jesteś zrodzony z boga, a nie stworzony przez boga, że wibracyjna część ciebie, twoje inner being, twoja dusza, jest zrodzona z boga, chcę porozmawiać o tym, jak twoja dusza ma się do twojej fizyczności. Jak twoje wibracyjne ja, ma się do ciebie fizycznego, do fizycznego ciała i do tego co potrafisz odczuć i zaobserwować fizycznymi zmysłami. Dziś będziemy rozmawiali o relacji między twoim wibracyjnym ja, a twoim fizycznym ja.
Twoje namacalne ciało fizyczne jest kapsułą, wehikułem, pojemnikiem, dla twojego wibracyjnego ciała, twojego wibracyjnego ja, twojego inner being, twojej duszy. Pomiędzy ciałem fizycznym, a wibracyjnym (tą boską częścią ciebie) jest kolejne ciało, które nazwałbym ciałem mentalnym. Ciało mentalne to twój umysł. Ale pamiętaj, że umysł to nie mózg, bo mózg to tylko organ. Umysł to zbiór wszystkich twoich wierzeń, twoich percepcji, twojej perspektywy. To zbiór tego, jak widzisz siebie i innych oraz tego, co wiesz o sobie i o świecie. Ani umysł, ani pamięć nie znajdują się w mózgu. Umysł nie jest jak twardy dysk w komputerze. Jest bardziej jak chmura wszystkich twoich percepcji, doświadczeń i wierzeń. Pomiędzy ciałem mentalnym a wibracyjnym ja, jest ciało emocjonalne.

Każda emocja ma swoje źródło w ciele mentalnym i bez niego nie mógłbyś odczuwać emocji. Samo ciało fizyczne nie jest bowiem w stanie odczuwać tak skomplikowanych emocji jakie odczuwa człowiek. Twoje kolejne ciało to twoje inner being, dusza czy jakkolwiek chcesz je nazwać. Ja nazwę je wibracyjnym ja. To twoje wibracyjne ja jest zrodzone z boga, jest jego częścią.

Tak więc masz cztery ciała: fizyczne, mentalne, emocjonalne, i wibracyjne ja. Ciało fizyczne spośród wszystkich jest najbardziej istotne, a zarazem najmniej istotne. To zależy od kontekstu. Najmniej istotne jest w tym sensie, że jest to jedyne ciało, które tak jak wszystko w fizycznym świecie umiera, ponieważ podlega prawom natury. Po śmierci ciała fizycznego twoje ciało mentalne i emocjonalne, stają się kolejną kartką w książce twojego ciała wibracyjnego, twojego inner being. Po śmierci twoje doświadczenia nie znikają. Twoje emocje i pragnienia nie znikają. Znika tylko twoje fizyczne ciało. Umiera kapsuła, w której jesteś. Nie jest to jednak problem, bo zawsze możesz znaleźć sobie kolejną. Ciało fizyczne jest najmniej istotne w kontekście wibracyjnym w tym sensie, że jest najbardziej ulotne i z założenia jest czasowe, bo przecież wszyscy kiedyś umrzemy. Ciało mentalne, emocjonalne, wibracyjne są wieczne. Z drugiej strony ciało fizyczne jest najbardziej istotne, bo pozwala pozostałym ciałom mieć swoje doświadczenia. O tym jednak powiem w innym odcinku

W tych czterech ciałach istotną rolę odgrywają emocje. Emocje są pomiędzy ciałem mentalnym, a ciałem wibracyjnym, twoim inner being, twoją boską cząstką. Są zatem komunikacją między mentalną, a boską częścią ciebie. Są komunikacją między twoim umysłem, mentalnością, myślami, wierzeniami, a boską częścią ciebie. Emocje są kluczem. Systemu emocjonalnego nie da się wyłączyć. Odczuwasz je, choć nie zawsze zdajesz sobie sprawę z tego co czujesz. Emocje są tak istotne w naszym życiu i tak wszechobecne, że jestem w ogromnym szoku, że tak mało uwagi im poświęcamy. Odgrywają ogromną rolę. Są twoim kompasem moralnym. Są twoim najlepszym doradcą, mimo że bycie emocjonalnym postrzegane jest jako coś raczej negatywnego. Jak ktoś podejmuje decyzję emocjonalną, to raczej jest ona uznawana za nieracjonalną. Według mnie emocje są absolutnie kluczowe i są sednem wszystkiego.


Podsumowując, mamy cztery ciała: fizyczne, mentalne, emocjonalne, wibracyjne (boskie). Ciało fizyczne z perspektywy wieczności jest najmniej istotne dlatego, że tak jak wszystko inne w fizycznym świecie jest skazane na śmierć. Jest to jedyne z tych czterech ciał, które umiera. Ciało mentalne, emocjonalne, i wibracyjne nie umierają nigdy.

Comments


Potrzebujesz pomocy? 

Poniżej znajdziesz różne formy rozmowy ze mną, 

Wszystkim polecam członkostwo w Klubie 44 gdyż nic tak nie przyspiesza twojego rozwoju jak regularna rozmowa. 

Spotkania

grupowe

Najlepszy sposób na przyspieszenie rozwoju osobistego pracując ze samum soba.  

Konsultacje

indywidualne

Najlepsze do rozmowy o konkretnym problemie, dylemacie, temacie czy decyzji.

Ultimate coaching

Najlepszy sposób na przyspieszenie rozwoju osobistego i dojście do szczęścia.

Członkostwo

Klubu 44

Najlepszy sposób na przyspieszenie swojego rozwoju osobistego i duchowego 

bottom of page