top of page

B11. To ty tworzysz swoją rzeczywistość.

Pamiętaj, że to w co wierzysz i jak się czujesz jest absolutnie kluczowe w tworzeniu twojej rzeczywistości.


Wiemy, że wszystko jest energią i wszystko jest wibracją więc świat, w którym żyjemy jest wibracyjny i my interpretujemy te wibracje za pomocą naszych fizycznych zmysłów w obraz, w dźwięk, w smak, w dotyk, we wszystko to, co odczuwamy naszymi fizycznymi zmysłami. Żyjemy więc w świecie wibracyjnym, gdzie to, co my odbieramy naszymi fizycznymi zmysłami, staje się naszą fizyczną rzeczywistością, tą namacalną rzeczywistością. Dlatego jak drzewo upada w lesie i nie ma tam nikogo, kto mógłby to usłyszeć, to upadające drzewo nie wydaje dźwięku, bo żeby był dźwięk musi być ucho, które odbierze wibracje i zinterpretuje je jako dźwięk. Żeby był kolor musi być oko, które zinterpretuje częstotliwość wibracji danej rzeczy, przez co zinterpretuje kolor. Odpowiedz sobie na pytanie: dlaczego niektóre rzeczy są czerwone, inne niebieskie lub zielone? I dojdziesz do wniosku, że wszystko jest wibracją. Wszystko wibruje na danej częstotliwości i my naszymi fizycznymi zmysłami nie robimy nic innego niż interpretowanie tej wibracji i budowanie sobie mentalnego obrazu naszej fizycznej rzeczywistości


Wszystko jest wibracją, ty interpretujesz wibrację swoimi zmysłami, ale tylko wtedy, kiedy poświęcisz temu danemu obiektowi, tej danej wibracji swoją uwagę. Więc to, czemu poświęcasz uwagę, to interpretujesz wibracyjnie. Przynajmniej w formie fizycznej, bo tak naprawdę ta fizyczność, która cię otacza jest jednym procentem twojej rzeczywistości, a to dlatego, że możesz być tylko w jednym miejscu w tym samym czasie fizycznie. Możesz mieć dziesięć domów, ale tylko w jednym możesz mieszkać w tym samym momencie. Możesz mieć pięć samochodów, ale tylko jednym możesz jechać w tym samym momencie. Więc ta fizyczność, która nas otacza nie jest aż taka rozległa. Wszystko to, co jest poza zasięgiem naszych fizycznych zmysłów, nie jest naszą fizyczną rzeczywistością, jest naszym mentalnym obrazem. Twój mentalny obraz świata, twojej rzeczywistości oraz samego siebie jest zbiorem wszystkich twoich wierzeń aktywnych w tobie. I oczywiście są wierzenia, które ci bardzo służą i są wierzenia, które cię bardzo ograniczają. Ale wierzenia mają to do siebie, że stają się dla nas prawdą, i nie ważne czy służą, czy nie służą, stają się częścią naszego doświadczenia. Dlatego to, w co wierzysz i kim naprawdę jesteś, jest kluczowe, bo jeśli wierzysz, że nie możesz, to masz rację. Jeżeli wierzysz, że możesz to też masz rację. A to wszystko przez prawo przyciągania. Prawo przyciągania nie robi nic innego, tylko dobiera do siebie częstotliwości wibracji. Ponieważ wierzenie jest w tobie aktywne, ma silne momentum, ono się nie może nie zamanifestować, bo prawo przyciągania ci nie pozwoli na jego nie manifestację.


Jeżeli na przykład wierzysz, że są złodzieje, którzy bardzo by chcieli ukraść tobie coś z domu i instalujesz alarm w domu, bo się boisz tego włamania, potem słyszysz historię, że trzy domy obok, na tej samej ulicy włamywacz się komuś do domu włamał i coś ukradł, instalujesz drugi alarm, to twoje wierzenie, ta twoja obawa przed włamaniem, staje się coraz bardziej aktywna, jej momentum staje się coraz większe. Nie ważne ile alarmów byś nie zainstalował w swoim domu, dopóki to wierzenie jest aktywne, musi się zamanifestować w twojej rzeczywistości. Nie koniecznie w formie włamania do twojego domu, bo ktoś ci się może włamać do pracy, ktoś ci się może włamać do samochodu, ktoś ci może ukraść telefon. W prawie przyciągania zawsze chodzi o emocje, więc jeżeli boisz się tych emocji, które towarzyszą włamaniu, boisz się bezbronności, boisz się tego uczucia straty ciężko zapracowanych pieniędzy, domu czy samochodu, to wibracja tego negatywnego wydarzenia jest w tobie aktywna i zamanifestuje się tak czy inaczej, wcześniej czy później. Z drugiej strony, jeżeli jesteś taką osobą jak ja, która wierzy w to, że absolutnie wszystko zawsze ci na dobre wychodzi, jeżeli jesteś osobą, która rozumie jaką moc kreacji, moc tworzenia mają w sobie negatywne zdarzenia, okoliczności, emocje, to nie przejmujesz się tym, że ktoś ci może coś ukraść, nie przejmujesz się tym, że ktoś może ci się gdzieś włamać. Bo jakiekolwiek negatywne zdarzenie ty postrzegasz jako iskrę kreacji. I ta różnica między tą osobą, która boi się włamania, a tą osobą, która jest absolutnie przekonana, że wszystko na dobre jej wychodzi, jest niczym innym niż percepcją.


Na twoją percepcję ma ogromny wpływ to, jak się czujesz, twoje emocje. A emocje odczuwasz w każdej sekundzie. Emocje to jest różnica między wibracją twoją, a wibracją twojego inner being. Im ta

różnica jest większa, tym bardziej negatywne emocje odczuwasz, tym bardziej oddalasz się od wibracji absolutnej miłości, w której zawsze jest twój inner being, który zawsze na wszystko patrzy z perspektywy absolutnej miłości. Jeżeli czujesz się gorzej, to twój mentalny obraz świata, który cię otacza, staje się bardziej szary, jesteś bardziej nie ufny, bardziej się boisz, nie potrafisz znaleźć radości w życiu. Im bliżej jesteś wibracji swojego inner being, tym bardziej jesteś autentyczny, tym bardziej jesteś sobą, tym bardziej widzisz świat w kolorowych barwach. Łatwo ci znaleźć radość, przyjemność z życia. Z każdego momentu, z każdej chwili, z każdego wydechu, z każdego kubka kawy. To jak się czujesz ma ogromny wpływ na twoją percepcję, która wpływa na twoje wierzenia, które zawsze się manifestują. Bo nie ma wyjątków od prawa przyciągania, a prawo przyciągania nie robi nic innego niż dopasowuje wibracje. Jeżeli jesteś na niskiej wibracji, to przyciągasz okoliczności, wydarzenia, ludzi na podobnej wibracji. Nie zawsze na tej samej, ale na podobnej. Na podobnym spektrum wibracyjnym. Jeżeli jesteś na wyższej wibracji, przyciągasz ludzi, zdarzenia, okoliczności na wyższej wibracji, które dają ci większą przyjemność. I tutaj trochę gonimy własny ogon, bo jeżeli jesteśmy na niskiej wibracji, przyciągamy wydarzenia, okoliczności, ludzi na niskiej wibracji, co nas tylko utwierdza, że te wierzenia, które nas trzymają w niskiej wibracji są prawdą. Więc żeby ten schemat przełamać, trzeba zrozumieć jak to działa, trzeba świadomie identyfikować negatywne wierzenia i zastąpić je pozytywnymi wierzeniami, wierzeniami, które są w zgodzie z twoim inner being, wierzeniami, które cię uwolnią, a nie będą trzymały w klatce. Z prawem przyciągania jest tak, że ono ci udowodni, że zawsze masz rację. W co byś nie wierzył, zawsze masz rację. Prawo przyciągania udowodni ci, że nie działa, prawo przyciągania udowodni ci, że nie istnieje. W drugą stronę prawo przyciągania udowodni ci, że absolutnie nie ma od niego wyjątku. Więc to, w co wierzysz jest absolutnie kluczowe w tworzeniu twojej rzeczywistości. Ten twój mentalny obraz to jest to, jak ty postrzegasz siebie i jak postrzegasz środowisko, w którym żyjesz, ludzi, którzy cię otaczają, bo to kreuje twoją rzeczywistość na poziomie wibracyjnym.


Reasumując, to w co wierzysz i to jak się czujesz decyduje o twojej percepcji. To w co wierzysz i jak się czujesz jest ze sobą połączone, bo pamiętaj, że wierzenie jest niczym innym niż myślą, którą praktykujesz, myśl skutkuje częstotliwością wibracji, która ci mówi o twojej emocji, która znowu nabierając swojego momentum staje się twoim uczuciem. Jest to trochę jak dwa końce kija. To w co wierzysz, to co czujesz, decyduje o twojej percepcji, twoja percepcja decyduje o twoim mentalnym obrazie samego siebie i świata, w którym żyjesz. Pytanie - jak ten mentalny obraz świata i ciebie ma się do wibracyjnego wszechświata? Wibracyjnie wszystko, czego kiedykolwiek chciałeś i pragnąłeś istnieje. Z każdej negatywnej emocji wybucha wulkan tworzenia. Zawsze odczuwając coś negatywnego, tworzymy wibracyjnie coś dokładnie przeciwnego. Mówiłem o wibracyjnym sklepie internetowym, w którym wszystko, czego kiedykolwiek pragnąłeś istnieje i jest w różnych fazach rozwoju, trochę jak nasiono w polu. Ono potrzebuje czasu, żeby się rozwinąć w źdźbło, potem w roślinę, w kwiaty i dać owoc, więc wszystko to, czego chcesz istnieje na swoim etapie i niektóre z twoich pragnień potrzebują jeszcze czasu, żeby dojrzeć, niektóre są już gotowe do zbiorów i ty musisz zakumulować odpowiednią ilość wibracyjnego pieniądza, żeby zrobić zamówienie z tego sklepu. A jak zakumulować wibracyjną walutę? Tutaj dochodzimy do wspólnego mianownika twojej wibracyjnej i mentalnej rzeczywistości.


Wspólnym mianownikiem wibracyjnej i mentalnej rzeczywistości jest to, jak się czujesz, bo pamiętaj że uczucia i emocje są rezultatem twojej wibracji. Wszystko, czego kiedykolwiek pragnąłeś, pragniesz i będziesz pragnął, pragniesz tylko dlatego, że wierzysz, że mając to, doświadczając spełnienia tego pragnienia, poczujesz się lepiej. Czyli wszyscy szukamy fajniejszej emocji, większej wibracji i kluczem do akumulowania tej wibracyjnej waluty jest to, jak się czujemy. Tą wibracyjną walutę możemy nazwać tak naprawdę silnym momentum wyższej wibracji, silnym momentum pozytywnej emocji. Żeby całkiem świadomie tworzyć swoją rzeczywistość, musisz zakumulować wibracyjną walutę wyższych wibracji, pozytywnych emocji, lepszego samopoczucia, bo ona jest kluczem do tego zamówienia w twoim wibracyjnym sklepie internetowym, do rzeczy, których pragniesz w swoim życiu. Nie ma wyjątku od prawa przyciągania, prawo przyciągania dopasowuje wibracje, jeżeli wibracja, na przykład nowej pracy, jest wysoko, a twoja obecna praca wibracyjnie ściąga cię niżej, to jest tu dysonans. Nigdy się nie spotkacie w tym samym miejscu, więc żeby twoja nowa praca przesiąkła z wibracyjnej rzeczywistości do twojej mentalnej rzeczywistości, musisz zebrać odpowiednią ilość wibracyjnej waluty, która podniesie cię wyżej. Ponieważ 99% twojej rzeczywistości to jest twój mentalny obraz, podnoszenie wibracji też jest mentalnym ćwiczeniem. Reasumując, to ty tworzysz twoją rzeczywistość, pamiętaj, że to w co wierzysz i jak się czujesz jest absolutnie kluczowe w tworzeniu twojej rzeczywistości, bo wszystko jest percepcją i nie ma ucieczki od prawa przyciągania.

Комментарии


Potrzebujesz pomocy? 

Poniżej znajdziesz różne formy rozmowy ze mną, 

Wszystkim polecam członkostwo w Klubie 44 gdyż nic tak nie przyspiesza twojego rozwoju jak regularna rozmowa. 

Spotkania

grupowe

Najlepszy sposób na przyspieszenie rozwoju osobistego pracując ze samum soba.  

Konsultacje

indywidualne

Najlepsze do rozmowy o konkretnym problemie, dylemacie, temacie czy decyzji.

Ultimate coaching

Najlepszy sposób na przyspieszenie rozwoju osobistego i dojście do szczęścia.

Członkostwo

Klubu 44

Najlepszy sposób na przyspieszenie swojego rozwoju osobistego i duchowego 

bottom of page