#PRAWDA

Dobro i zło to dwa końce tego samego kija.

Wszystko ma swój pozytywny i negatywny aspekt i tylko od ciebie zależy, na którym aspekcie się skupisz. Tego, na czym się skupisz, będzie więcej w twojej rzeczywistości.

Zanim zaczniemy rozmawiać o prawie przyciągania, musimy porozmawiać o dualności, o tym, że każdy kij ma dwa końce. Zrozumienie momentum i dualności fizycznego świata jest absolutnie kluczowe, do zrozumienia prawa przyciągania.

Wiemy już, że żyjemy w wibracyjnym wszechświecie, w którym wszystko jest wibracją. Wiemy również, że wszystko ma swoje momentum oraz że rzeczywistość nie jest iluzją. Rzeczywistość jest percepcją. Dzisiaj skupimy się na dualności tego świata, ponieważ dualność jest absolutnie kluczowa w twoim doświadczeniu życiowym. Tak jak dziecko, które bierze łopatkę i wiaderko i dla samej radości budowania idzie na plażę, budować zamki z piasku, tak ty jesteś tutaj po to, żeby budować zamki z piasku, dla radości budowania i kreowania. Jak przyjdzie fala i te zamki zmyje, ty zbudujesz je od nowa, bo robisz to tylko dla radości budowania. Dualność w tej analogii to jest zejście na tę plażę, wbicie łopatki w piach i radosne kreowanie tego, czego ty chcesz w życiu.

Zrozumienie dualności pozwoli ci dostrzec wartość w tym, co ludzie nazywają złem. Pozwoli ci spojrzeć na to z perspektywy, w której nie będziesz miał z tym problemu. Dualność nie jest problemem. Problemem jest zbytnie skupienie się na niej. Jak dziecko zbuduje zamek na plaży i przeżywa dramat, gdy fala go zmyje, to ten dramat jest problemem. Problemem jest to, że dziecko zapomina, że jest na tej plaży dla radosnej kreacji. Problemem jest to, że dziecko robi z tej plaży całą swoją rzeczywistość, a to przecież nie jest prawdą. Zrozumienie dualności pozwoli ci spojrzeć na twoją rzeczywistość z perspektywy, w której nie masz problemu z tym, czego doświadczasz.

Dualność to rozróżnianie jednego od drugiego. W dualności zawsze muszą być co najmniej dwie rzeczy. W fizyce każda cząstka materii ma swój odpowiednik w antymaterii. Każdy elektron mający ujemny ładunek jest sparowany z pozytronem, mającym dodatni ładunek. Gdy elektron spotka się z pozytronem, to one się anulują i oba przestają istnieć. Nie ma w tym wszechświecie cząstki negatywnej, która nie miałaby odpowiednika cząstki pozytywnej. Wszystko w tym wszechświecie ma swoje przeciwieństwo. Jest to kluczowy aspekt dualności. Nie istnieje kij z jednym końcem. Każdy kij ma dwa końce. Na dwóch końcach kija są dwa przeciwieństwa. Na jednym końcu jest plus, na drugim jest minus. Na jednym końcu jest dobro, na drugim jest zło. Kluczowy jest w tej analogii sam kij, ponieważ dobro i zło to dwa końce tego samego kija. Jak z wąskiej perspektywy swojego ego skupiasz się na fragmencie kija bliżej złego końca, to widzisz zło. Nie zawsze pamiętasz, że na tym samym kiju istnieje też dobro.
To, że wszystko we wszechświecie jest dualne, jest bardzo istotne z punktu widzenia prawa przyciągania. W prawie przyciągania na jednym końcu kija jest istnienie i manifestacja, na drugim końcu kija jest nieobecność. Każdy z końców kija ma też swoje momentum, które ma wpływ na manifestację pragnienia. O tym jednak porozmawiamy w kolejnych odcinkach.

Chciałbym skupić się na koncepcie zwanym moralnością. Moralność to jeden kij. Na jednym jego końcu jest dobro, na drugim jest zło. Ponieważ wszystko jest percepcją, to gdy patrzysz na niego z wąskiej perspektywy, to widzisz tylko ten fragment, na którym się skupiasz. Jak skupiasz się na złym, to widzisz zło. Jak skupiasz się na dobrym, to widzisz dobro. Jednak gdy spojrzysz na ten sam kij z szerokiej perspektywy twojego inner being, z perspektywy absolutnej miłości, to widzisz cały kij. Widzisz, że zło i dobro to jeden kij. Widzisz wtedy niedualność. Niedualność jest wówczas w miejscu perspektywy.
Niedualność jednak nie powinna być twoim celem ani twoją ambicją, gdyż niedualność to jest stan, z którego przychodzisz i do którego wrócisz. Ty przychodzisz tutaj po to, żeby wziąć wiaderko i łopatkę, iść na plażę i budować zamki, a zamki budujesz w dualnym świecie.

Wiele osób pyta mnie, dlaczego istnieje zło. Zło jako takie ma swoją ogromną wartość dlatego, że istnienie zła i dobra pozwala ci zdecydować, czego chcesz w życiu. Zło i dobro pozwala ci zradzać pragnienia. Żeby wiedzieć, czego chcesz, musisz wiedzieć, czego nie chcesz. Żeby wiedzieć, że coś jest dobre, musisz wiedzieć, że coś jest złe.
Istotne jest to, że nie ma źródła zła. Zło zawsze jest percepcją, bo wszystko jest percepcją. To co dla ciebie jest złe, dla kogoś innego może być dobre. W samym definiowaniu czegoś, jako dobre lub złe, nie ma problemu. Problem pojawia się, gdy swoją perspektywę dobra i zła, próbujesz narzucić innym ludziom. Gdy żyjesz warunkowo. Gdy warunkujesz swoje szczęście tym, czego doświadczasz. Nie ma źródła zła, tak jak nie ma źródła ciemności. Jest tylko źródło światła. Nie możesz wejść do pokoju i włączyć ciemności. Możesz tylko zablokować źródło światła. Oczywiście są ludzie, którzy z twojej perspektywy czynią zło. Ta perspektywa może być podzielana przez miliony innych ludzi, ale nawet jak to zło się wydarza, to ono nie ma źródła. Nikt się nie rodzi z misją, by wyrządzić tu jak najwięcej szkód. Każde zachowanie, które odsuwa cię od światła, jest wyuczone i ma swój korzeń w wierzeniu, a nikt nie rodzi się z negatywnymi wierzeniami.

Nie ma tematu, który nie miałby pozytywnych i negatywnych aspektów. Twoją największą potęgą, którą masz jako człowiek, jest wolny wybór aspektu, na którym się skupiasz. Możesz skupić się na chwastach lub na słonecznikach. Możesz obserwować coś negatywnego i myśleć o tym pozytywnie. Z punktu widzenia twojego inner being, z tej najszerszej perspektywy nie ma plusa i minusa. Wszystko ma swoją wartość. Wartość jest w samej ewolucji wszystkiego, bo życie to ciągła podróż od plusa do minusa, Ta droga prowadzi cię do nowych miejsc. Za każdym razem, gdy doświadczasz dołka, zradzasz pragnienia. Gdy doświadczasz górki, to żyjesz tym pragnieniem. Jednak każde pragnienie ma swoją datę przydatności. To, co cieszyło cię dwa lata temu, niekoniecznie musi cieszyć cię dzisiaj. W życiu zawsze chcesz czegoś nowego. Życie jest jak jazda na rowerze. Żeby utrzymać równowagę, musisz poruszać się do przodu. Jak zatrzymujesz się w swoim życiu, to zaczynasz umierać.

Nie ma tematu, który nie miałby pozytywnych i negatywnych aspektów. Twoją największą potęgą, którą masz jako człowiek, jest wolny wybór aspektu, na którym się skupiasz. Możesz skupić się na chwastach lub na słonecznikach. Możesz obserwować coś negatywnego i myśleć o tym pozytywnie. Z punktu widzenia twojego inner being, z tej najszerszej perspektywy nie ma plusa i minusa. Wszystko ma swoją wartość. Wartość jest w samej ewolucji wszystkiego, bo życie to ciągła podróż od plusa do minusa, Ta droga prowadzi cię do nowych miejsc. Za każdym razem, gdy doświadczasz dołka, zradzasz pragnienia. Gdy doświadczasz górki, to żyjesz tym pragnieniem. Jednak każde pragnienie ma swoją datę przydatności. To, co cieszyło cię dwa lata temu, niekoniecznie musi cieszyć cię dzisiaj. W życiu zawsze chcesz czegoś nowego. Życie jest jak jazda na rowerze. Żeby utrzymać równowagę, musisz poruszać się do przodu. Jak zatrzymujesz się w swoim życiu, to zaczynasz umierać.

W zdefiniowaniu wartości zła zawsze jest problem, ponieważ myślimy o wartości, jako o czymś pozytywnym. Wyobraź sobie świat, w którym zło nie istnieje. Nieważne, jaki jest to kaliber zła. Żeby zło nie było możliwe, musiałbyś poświęcić swój wolny wybór. Jak poświęcisz swój wolny wybór, to zatrzymasz ewolucję absolutnie wszystkiego. Wartość zła jest więc poniekąd nieuniknioną konsekwencją istnienia wolnego wyboru. Żebyś ty mógł tu przyjść i tworzyć, musisz mieć wolny wybór.

Reasumując, wszystko w tym wszechświecie jest dualne. Każdy kij ma dwa końce. Dualność jest źródłem różnorodności, która jest kluczem do ewolucji wszystkiego. Dualność nigdy nie jest problemem. Jesteś tutaj, by doświadczać dualności, bo to ona pozwala ci definiować, preferować, zradzać, odczuwać emocje. Wszystko ma swój pozytywny i negatywny aspekt i tylko od ciebie zależy, na którym aspekcie się skupisz. To, na którym aspekcie się skupisz, tego będzie więcej w twojej rzeczywistości. Będziesz czuł się tak, jak się skupiasz i na czym się skupiasz. Jeżeli doświadczasz, czegoś nieprzyjemnego i potrafisz spojrzeć na to z szerokiej perspektywy absolutnej miłości, w której wszystko ma swoją wartość, to możesz obserwować coś negatywnego i dostrzegać w tym wartość. Możesz doświadczać, czegoś niepożądanego z twojej perspektywy i nie oddać temu kontroli nad tym, jak się czujesz.

Znasz kogoś kto mógłby skorzystać z informacji zawartej w tym materiale?

Jeżeli zauważysz błąd na stronie lub coś się nie formatuje tak jak powinno  daj mi znać pisząc na adres: contact@adamalexander,org

Każdy ma swoją ściężkę

Zapoznaj się z moją receptą na prawdziwe szczęście.

Każdy ma swoją prawdę

Poznaj moją prawdę na temat tego, kim naprawdę jesteś.

Każdy kiedyś się przebudzi

Przebudzenie to nie wyścig. Szczęście jest najważniejsze.

Wszystko wymaga precyzji

Rozmowa o duchowości

wymaga precyzji i klarowności.